کد خبر: 8353
تاریخ انتشار: 8/دی/1397 - ساعت : ۱۶:۰۱

سرپرست دبیرخانه هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی : تنها ٧/٦ درصد از پرونده های مطالباتی تامین اجتماعی دارای اعتراض میباشند

سرپرست دبیرخانه هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی : تنها ٧/٦ درصد از پرونده های مطالباتی تامین اجتماعی دارای اعتراض میباشند

کارگاه آموزشی اعضای هیات های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی گیلان تشکیل شد .

ب گزارش خط قرمز – کریمی پاشاکی سرپرست دبیرخانه هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی بعنوان سخنران اصلی این کارگاه آموزشی با تاکید بر ضرورت رعایت اصول اخلاق حرفه ای درهیاتها ، این بستر را مکانی برای تجلی خردجمعی با شرکای اجتماعی برای احقاق حقوق دانسته و شش محور تحقق عدالت و رساندن هر ذیحق به حقوق واقعی ، افزایش اعتماد عمومی ، ارزیابی عملکرد با تدوین شاخصها ، تسریع درزمان رسیدگی ، برگزاری منظم دوره های آموزشی و رویکرد الکترونیکی نمودن را ازاهداف دبیرخانه هیاتهای تشخیص مطالبات معرفی نمود .

کریمی برگزاری جلسات هیاتها را بمنزله مسابقه برد – برد برای سازمان وشرکای اجتماعی قلمداد نموده وافزود : دراین فعالیت هم سازمان به مطالبات خود وهم مخاطب به حقوق خود خواهد رسید .

ایشان با اشاره به اینکه بهره وری کامل بدون آموزش مناسب ومداوم شکل نخواهد گرفت افزود : نگاه ما سیستمی بوده وحتی دراین مسیر باید همکار اداری مرتبط با هیاتها نیز آموزش ببیند .

سرپرست دبیرخانه هیاتها توسعه خدمات الکترونیکی در سازمان را بمنزله یک رنسانس برشمرده واذعان نمود که ٢٧ برنامه دراین راستا برای هیاتها دردستور کار میباشد .

کریمی با تبیین فلسفه وجودی هیاتهای تشخیص مطالبات ، این هیاتها را درقالب محاکم شبه قضایی دانسته وازآن بعنوان یک دادگاه اداری یاد نمود که زیرنظر قوه مجریه کار نموده و رسیدگی تخصصی معیارعمل آن میباشد .

توجه به منافع عمومی ، رسیدگی سریع ورایگان درحداقل زمان وجلوگیری ازتشریفات اداری درکنارکاهش بارمالی از دیگر فواید هیاتهای تشخیص مطالبات شمرده شد .

ایشان با بیان اینکه درسال گذشته بیش از ٢٠٠ هزارپرونده بصورت رایگان برای کارفرمایان در هیاتها رسیدگی شده ازدبیران این هیاتها بعنوان سربازان گمنام یاد نمود .

تاکید براخلاق حرفه ای با نگاه سیستمی وارگانیکی و نه به مثابه ماشین امضاء ازنکات برجسته مطروحه دراین مباحث بود .

دراین بخش ادای درست وظایف بعنوان حق مردم و تکلیف سازمانی شمرده شده وجلوگیری ازتضییع حقوق ازاهداف اساسی برگزاری هیاتها بیان گردید .

ابلاغ دقیق بدهی ها و آراء صادره ، توجه به جایگاه شرکای اجتماعی و مشارکت آنها درتصمیم گیریها ، تکمیل مدارک پرونده ها ، تهیه پیوست تعهدات کارفرمایان وپیمانکاران ، خودارزیابی های دقیق با هدف آسیب شناسی ، برگزاری درخارج از وقت اداری ، حفظ مواضع بی طرفانه ، تلطیف فضای هیاتها ، رعایت زمان رسیدگی درموعد مقرر ، تطبیق کپی مدارک با اصل و… ازدیگر موارد حائز اهمیت برای اجرای مطلوب فرایندکاربود .

خاطرنشان میسازد ازمجموع ٢٣٠٠٠٠٠ فقره صورتحساب کارگاهی صادره دردو مرحله توسط شعب تامین اجتماعی کشور درسال گذشته ، تنها تعداد ١٧٦١٩٩ اعتراض به هیات بدوی صورت گرفته که ٧/٦ درصد ازمجموع را شامل میگردد و حدود ٢/٥ درصد نیز درهیاتهای تجدید نظرمطرح گردیده است .

دراین کارگاه آموزشی حدود ١٣٠ نفر حضور داشتند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *