کد خبر: 8210
تاریخ انتشار: 6/دی/1397 - ساعت : ۱۷:۲۰

برگزاری اولین جلسه اتاق فکرتعاون در اداره کل تعاون استان برگزار شد

برگزاری اولین جلسه اتاق فکرتعاون در اداره کل تعاون استان برگزار شد

به گزارش خط قرمز – روزیکشنبه مورخ 97/10/2 اولین جلسه اتاق فکرتعاون درمحل سالن تدبیراداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان گیلان برگزارشد.دراین جلسه اعضاء هیات علمی،خبرگان تعاون وهمکاران ذیربط حضورداشتند.

درابتدا ی جلسه علیزاده مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی گیلان، به عنوان رییس اتاق فکر باتوجه به اهمیت اتاق فکر تعاون ازهمه اعضا خواستند درجهت حل مشکلات تعاونیها، اتحادیه هاوهمچنین توسعه بخشی تعاون درقالب اتاق فکر کمک کنند. وی همچنین اعلام کرد احتمال افزایش تعداداعضاء اتاق فکرباتوجه به مقتضیات وجود دارد.

درادامه علی پناه رئیس اداره توسعه تعاونیها ودبیراتاق فکربه معرفی ساختار اتاق فکرپرداخته وتوضیحاتی درخصوص ماهیت، وظایف اتاق فکر،هدف اجرای میکروپروژه ها،سقف اعتبارات پژوهشی، فرآیندمراحل پژوهشی اتاق فکر،زمان بندی برگزاری جلسات ومعرفی اعضاء اتاق فکرارائه نمودند.

درادامه سایراعضاء، نقطه نظرات وپیشنهادات خود راجهت فعالیت مطلوب تراتاق فکربیان نمودند ومقررشدتاکید برحل مشکل تعاونی های بزرگ باشد.همچنین مقررشد درکنارفعالیت های پژوهشی به ایده پردازی واستفاده ازتوان کارشناسی اعضا جهت حل برخی مسایل استفاده بیشتری شود.

شایان ذکراست که اتاق فکرتعاون استان پس ازچندین سال مجددا راه اندازی گردیده ودارای 11عضو می باشد. خط قرمز خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *