|آرشیو خبرها

نقش کانون در پیش‌گیری از«راهزنی فرهنگی و تربیتی» اهمیت دارد

نقش کانون در پیش‌گیری از«راهزنی فرهنگی و تربیتی» اهمیت دارد

15/دی/1401

مدیر‌کل آموزش و پرورش استان گیلان در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی«طرح کانون‌مدرسه»، مراکز کانون پرورش فکری را محلی برای ارایه مطالب و محتوای مفید دانست و از نقش این مجموعه درپیش‌گیری از«راهزنی فرهنگی و تربیتی» سخن‌گفت.