|آرشیو خبرها

هشدار به مشتریان در مورد کلاهبرداری برای ارائه خدمات تلفن ثابت

هشدار به مشتریان در مورد کلاهبرداری برای ارائه خدمات تلفن ثابت

25/مهر/1401

با توجه به گزارشات رسیده در مورد برخی تماس های تلفنی کلاهبرداران از طریق خطوط تلفن ثابت به بهانه عملیات کابل برگردان و ارائه خدمات ارتباطی، به آگاهی می رساند این تماس ها جنبه کلاهبرداری داشته و ارتباط شرکت مخابرات ایران با مشتریان از طریق درگاه های رسمی انجام می شود.