|آرشیو خبرها

طرح های ورزشی گیلان بومی سازی شد

طرح های ورزشی گیلان بومی سازی شد

4/تیر/1398

مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در همایش ارایه یافته های پژوهشی استان گیلان گفت: بر اساس اولویت های مد نظر وزارت ورزش و جوانان طرحها بومی سازی شد و در حال حاضر ما در جهت انتخاب طرحها و اولویت های سال هستیم و از طرحهایی که در استان مثمر ثمر باشند استقبال می کنیم.