|آرشیو خبرها

دیدار عیسی فرهادی با معاون علمی و فناوری رییس جمهور

دیدار عیسی فرهادی با معاون علمی و فناوری رییس جمهور

20/شهریور/1401

در راستای اجرای شعار سال ۱۴۰۱ یعنی تولید،دانش بنیان، اشتغال آفرینی، عیسی فرهادی،رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور دیدار کرده و در خصوص سازوکارهای بازتعریف و توسعه همکاری های دو جانبه به تبادل نظر پرداخت.