|آرشیو خبرها

اصحاب رسانه کمک حال مسئولان باشند

اصحاب رسانه کمک حال مسئولان باشند

22/مرداد/1401

سرپرست فرمانداری شفت با بیان اینکه خبرنگاران حلقه واسط بین مردم و مسئولین هستند گفت: خبرنگاران در کشف استعدادها و در تمام حوزه ها پیش قدم هستند.