|آرشیو خبرها

دشمن با دیکتاتوری رسانه‌ای به جنگ اسلام آمده است

دشمن با دیکتاتوری رسانه‌ای به جنگ اسلام آمده است

8/مرداد/1401

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور با اشاره به برنامه استکبار در خصوص استفاده حداکثری از قدرت رسانه در جامعه بین‌الملل بیان کرد: دشمن از دیکتاتوری رسانه‌ای برای بزرگنمایی مشکلات در جمهوری اسلامی بهره برده و علیه مفاهیم اسلامی حداکثر استفاده را می‌کند.