|آرشیو خبرها

زیباسازی شهری کلاچای با مدیریت شهری

زیباسازی شهری کلاچای با مدیریت شهری

16/آذر/1401

“مهدی رشاد ” از تعویض کله قندهای فرسوده و نصب کله قندهای جدید ترافیکی خبر داد و در جریان بازدید، هدف از انجام این کار را بالا رفتن سطح ایمنی، افزایش دید رانندگان، جلوگیری از انحراف رانندگان از مسیر و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار عنوان کرد.

بازدید شهردار کلاچای از روند ساماندهی بازار هفتگی

بازدید شهردار کلاچای از روند ساماندهی بازار هفتگی

13/مرداد/1401

شهردار کلاچای روند ساماندهی بازار هفتگی این شهر را مطلوب ارزیابی و آن را نتیجه معاضدت و همراهی مردم ، بازاریان و ابتکار عمل مجموعه مدیریت شهرداری و رییس و اعضای شورای اسلامی شهر کلاچای دانست.