|آرشیو خبرها

وزیر اقتصاد: انتقاد از واگذاری دارایی‌های دولتی در قالب رد دیون

وزیر اقتصاد: انتقاد از واگذاری دارایی‌های دولتی در قالب رد دیون

9/دی/1399

وزیر اقتصاد با انتقاد از واگذاری دارایی‌های دولتی به‌شیوه رد دیون گفت: این شیوه مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است، یکی از این مشکلات دور کردن شرکت‌ها از نظارت‌های مستقیم توسط نهادهای تخصصی آنهاست.