|آرشیو خبرها

تعهد و تخصص از مولفه های مهم کارگران و کارکنان سیمان خزر است

تعهد و تخصص از مولفه های مهم کارگران و کارکنان سیمان خزر است

2/شهریور/1401

دکتر اسحق جمال امیدی مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سیمان خزر در حاشیه بازدید دکتر حمیدرضا اله بداشتی فرمانده بسیج کارگران و کارخانجات کشور از کارخانه سیمان خزر گفت: از زحمات تمام پرسنل جهادی و متعهد شرکت حول محور همدلی و جدیت در کار تشکر و قدردانی می نمایم.