|آرشیو خبرها

رئیس شورای شهر رشت خبر داد : ۲۹ نفر متقاضی تصدی جایگاه شهردار رشت

رئیس شورای شهر رشت خبر داد : ۲۹ نفر متقاضی تصدی جایگاه شهردار رشت

13/شهریور/1401

رئیس شورای اسلامي شهر رشت با اشاره به فراخوان انجام شده به منظور انتخاب شهردار برای رشت گفت: ۲۹ نفر در مدت زمان تعیین شده و با ارائه مدارک لازم و برنامه ها، کاندیداتوری خود را برای تصدی جایگاه شهردار رشت اعلام کرده اند.

فراخوان عمومی انتخاب شهردار رشت

فراخوان عمومی انتخاب شهردار رشت

24/مرداد/1401

از تمامی افرادی که دارای توانمند ی و تجربه در عرصه مدیریت شهری بوده و داوطلب سـمت شـهردار رشت با شرایط ذکر شده در آئین نامه اجرائی (مصوب 130730/ت54153ه مورخ 4/10/97 هیئت محترم وزیران) می باشند دعوت بعمل می آید