|آرشیو خبرها

نقش تسهیل گری بهزیستی گیلان برای گروههای مردمی

نقش تسهیل گری بهزیستی گیلان برای گروههای مردمی

2/مهر/1401

جلسه هم اندیشی در راستای محرومیت زدایی با حضور سیدمهدی خدمت بین دانا مدیرکل بهزیستی گیلان، علی فتحی مسئول پیگیری و هماهنگی امور مربوط به گروه های جهادی استانداری گیلان، معصومه نوبخت معاون مشارکتهای مردمی و اشتغال بهزیستی گیلان، حسین پیربازاریان مشاور مدیرکل و مسئول حوزه دفتر مدیریت بهزیستی گیلان در دفتر مدیریت اداره کل بهزیستی استان برگزار شد.