|آرشیو خبرها

اجرای طرح فیبر نوری در مسیر مرکز حاجی بکنده به شهرستان

اجرای طرح فیبر نوری در مسیر مرکز حاجی بکنده به شهرستان

30/تیر/1401

در راستای ارائه خدمات با کیفیت بر بستر فیبر نوری و با توجه به هدف اصلی شرکت مخابرات در راستای ایجاد ارتباط پایدار، امن و پرسرعت در مناطق روستایی، عملیات تأمین و نصب تجهیزات و اجرای حفاری و کابل کشی فیبر نوری به متراژ 3600 متر در مسیر مرکز حاجی بکنده به شهرستان انجام شد.