|آرشیو خبرها

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان : توسعه و تسهیل ارائه خدمات تامین اجتماعی هدف اصلی سازمان برای تحقق رضایتمندی در جامعه مخاطبان است

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان : توسعه و تسهیل ارائه خدمات تامین اجتماعی هدف اصلی سازمان برای تحقق رضایتمندی در جامعه مخاطبان است

1/آبان/1398

طی نشست مشترکی با حضور مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ، شهردار ، امام جمعه و اعضای شورای شهر رودبار ، امکان توسعه شعبه اقماری رودبار مورد نقد و بررسی قرار گرفت .