|آرشیو خبرها

پنجمین رویداد تانا در گیلان پایان یافت

پنجمین رویداد تانا در گیلان پایان یافت

23/شهریور/1401

رویداد تانا ( توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها ) در گیلان در حوزه کشاورزی در محور شیلات ، گیاهان دارویی ، ابریشم و لبنیات برگزار شد که در این رویداد برای نیازهای فناورانه صنایع کشاورزی با کمک شرکت های فناور راهکار ارائه گردید ‌.