|آرشیو خبرها

مدیرکل اقتصاد و دارایی گیلان: ساماندهی 59  درصد از کل سهام عدالت گیلان بر عهده شرکت سرمایه‌گذاری استان است

مدیرکل اقتصاد و دارایی گیلان: ساماندهی 59 درصد از کل سهام عدالت گیلان بر عهده شرکت سرمایه‌گذاری استان است

6/شهریور/1399

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی گیلان گفت : یک میلیون و 931 هزار و 615 نفر در گیلان مشمول سهام عدالت هستند که ارزش اولیه سهام این مشمولین 10،708 میلیارد ریال می‌باشد که  792،208 نفر (معادل 41درصد) از این مشمولین، روش آزادسازی مستقیم و 1،139،407 نفر (معادل 59 درصد) روش غیر‌مستقیم را انتخاب نموده‌اند. به عبارت دیگر؛ مدیریت 59 درصد از کل سهام عدالت استان از طریق شرکت سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.