|آرشیو خبرها

كسب عنوان دستگاه برگزیده در بخش عمومی و قضایی توسط اداره كل امور اقتصادی و دارایی گیلان

كسب عنوان دستگاه برگزیده در بخش عمومی و قضایی توسط اداره كل امور اقتصادی و دارایی گیلان

3/مهر/1399

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی استان، بر اساس مجموع امتیازات عمومی و اختصاصی موفق به کسب عنوان “دستگاه برگزیده” در گروه عمومی و قضایی شد.