|آرشیو خبرها

بی اعتنایی شهردار معزول رشت نسبت به تذکرات شورا

بی اعتنایی شهردار معزول رشت نسبت به تذکرات شورا

17/آذر/1401

در جلسه شورای اسلامی شهر رشت نسبت به بی اعتنایی شهردار معزول رشت نسبت به نامه شورا پیرامون عدم جابجایی نیرو تا پیش از اعلام رای نهایی انتقاد و به وحدت ما بین اعضای شورا با هدف رفع مشکلات شهر تاکید شد.