|آرشیو خبرها

سرپرست ارتباطات سیار مخابرات منطقه گیلان معرفی شد

سرپرست ارتباطات سیار مخابرات منطقه گیلان معرفی شد

9/بهمن/1399

 در این مراسم از زحمات چندین ساله غلامرضا رحمدل بعنوان مدیریت اسبق ارتباطات سیار مخابرات منطقه گیلان تقدیر و تشکر ویژه بعمل آمد و عباس علی نژاد بعنوان سرپرست ارتباطات سیار مخابرات منطقه گیلان معرفی شد.