|آرشیو خبرها

اداره کل زندانهای گیلان یکی از پنج استان برتر در سطح سازمان زندانها شد

اداره کل زندانهای گیلان یکی از پنج استان برتر در سطح سازمان زندانها شد

23/تیر/1400

در جلسه ویدئو کنفرانس که با حضور حاج محمدی ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و مدیران کل زندانهای کشور برگزار شد ، اداره کل زندانهای گیلان جزء پنج استان برتر در سطح زندانهای کشور قرار گرفت .