|آرشیو خبرها

۷۰۳ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند

۷۰۳ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند

19/خرداد/1399

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعداد افرادی که تا به امروز در سامانه درخواست بیمه بیکاری وارد و ثبت نام کرده اند ۸۴۰ هزار و ۹۴۴ نفر است که از این تعداد ۷۰۳ هزار و ۴۳۰ نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری شده اند.