|آرشیو خبرها

اطلاعیه مهم / لزوم ثبت نام مشمولین سهام عدالت در سامانه سجام

اطلاعیه مهم / لزوم ثبت نام مشمولین سهام عدالت در سامانه سجام

29/دی/1399

آن دسته از هم استانی های گرامی که روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب    نموده اند،1139407 (یک میلیون صد و سی و نه هزار چهارصد و هفت نفر)می باشند که از این تعداد تاکنون(مورخ22/10/1399)، 1/35 درصد یعنی معادل399هزار نفر در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت نموده ولی هنوز 740هزار نفر اقدامی برای ثبت نام انجام نداده اند

اطلاعیه مهم لزوم ثبت نام مشمولین سهام عدالت در سامانه سجام

اطلاعیه مهم لزوم ثبت نام مشمولین سهام عدالت در سامانه سجام

22/دی/1399

آن دسته از هم استانی های گرامی که روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب    نموده اند،1139407 (یک میلیون صد و سی و نه هزار چهارصد و هفت نفر)می باشند که از این تعداد تاکنون(مورخ22/10/1399)، 1/35 درصد یعنی معادل399هزار نفر در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت نموده ولی هنوز 740هزار نفر اقدامی برای ثبت نام انجام نداده اند لذا افراد باقی مانده به منظور استفاده از مزایای سجامی شدن از جمله :