|آرشیو خبرها

معاون دادگستری گیلان تاکید کرد: دستگاه قضایی تغییر کاربری کشاورزی به گردشگری را نمی پذیرد

معاون دادگستری گیلان تاکید کرد: دستگاه قضایی تغییر کاربری کشاورزی به گردشگری را نمی پذیرد

24/خرداد/1399

معاون دادگستری گیلان، کشاورزی، دامپروری، صنعت بومی و گردشگری را به ترتیب اولویت های اقتصادی گیلان دانست و افزود: بی تردید کشاورزی و دامپروری در گیلان ارزآور خواهد بود لذا دستگاه قضایی تغییر کاربری را نمی پذیرد، اما متاسفانه برخی تنها به دنبال گردشگری هستند.