|آرشیو خبرها

آموزش و پرورش گیلان سرباز معلم جذب می کند

آموزش و پرورش گیلان سرباز معلم جذب می کند

12/اردیبهشت/1399

اداره کل آموزش و پرورش گیلان در نظر دارد برای جذب سرباز معلم در سال تحصیلی ١٤٠٠ _ ٩٩ با اولویت دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام کند.