|آرشیو خبرها

کارآفرین برتر کشور :بایدبا قدرت و امید تلاش کرد، حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور

کارآفرین برتر کشور :بایدبا قدرت و امید تلاش کرد، حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور

1/خرداد/1401

امین تقی پور دهکاء یکی از این جوانان موفق است که مجموعه تحت مدیریتیش، هفته گذشته نیز به عنوان رتبه برتر همایش کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور معرفی و تقدیر شد. به این بهانه با او به گفتگو نشستیم و از تجارب این جوان کارآفرین در این عرصه شنیدیم.

کسب رتبه برتر هلدینگ آرش در همایش کشوری تقدیر و تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور

کسب رتبه برتر هلدینگ آرش در همایش کشوری تقدیر و تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور

28/اردیبهشت/1401

به لطف خداوند بزرگ برای چندمین سال پیاپی در همایش کشوری تقدیر و تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور  آرش مال ، آرش مارکت و هلدینگ آرش با جوانان شایسته و متعهد گیلان زمین” آرش و امین تقی پور دهکاء “موفق به کسب رتبه برتری شدند.