|آرشیو خبرها

برگزاری جلسه كارگروه قرارگاه جهادی مدیریت منابع آب و برق شهرستان لنگرود

برگزاری جلسه كارگروه قرارگاه جهادی مدیریت منابع آب و برق شهرستان لنگرود

9/اردیبهشت/1401

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان ضمن حضوردر جلسه کارگروه قرارگاه جهادی مدیریت منابع آب و برق شهرستان لنگرود، از آمادگی این شرکت برای گذر موفق از فصل گرم و کشاورزی در استان خبر داد.