|آرشیو خبرها

فروش بی وقفه بیمه نامه محصولات کشاورزی در ۲۹ شعبه اصلی بانک کشاورزی گیلان

فروش بی وقفه بیمه نامه محصولات کشاورزی در ۲۹ شعبه اصلی بانک کشاورزی گیلان

12/آبان/1400

مدیرستادی بانک کشاورزی گیلان گفت : فروش بیمه نامه محصولات کشاورزی برای محصولات دام، زنبورعسل و آبزیان سردآبی در ۲۹ شعبه اصلی بانک کشاورزی و ۲۰ نمایندگی بیمه کشاورزی استان گیلان بدون وقفه در حال انجام است.