|آرشیو خبرها

موافقت شورا با لایحه کمک مالی جهت آزادی تعدادی از زندانیان

موافقت شورا با لایحه کمک مالی جهت آزادی تعدادی از زندانیان

9/اسفند/1402

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به لایحه کمک مالی به جهت آزادی تعدادی از زندانیان گفت: اعضای شورا با این لایحه جهت آزادی تعدادی از زندانیان طبق مصوبه کارگروه کاهش جمعیت کیفری به مبلغ پانصد میلیون تومان موافقت کردند.