|آرشیو خبرها

پیشگیری نخستین در سلامت آینده افراد موثر است

پیشگیری نخستین در سلامت آینده افراد موثر است

17/تیر/1403

دکتر عابدی معاون پیشگیری و خدمات پایه سلامت در نشستی که با حضور دکتر مشایخی مدیرکل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت ایران و مدیرکل معاونین و روسای ستادی اداره کل بیمه سلامت برگزار شد گفت : رویکرد پیشگیرانه یکی از رویکردهایی است که سازمانهای بیمه گر پایه باید با برنامه ریزی مدون و طولانی مدت دنبال کنند.