|آرشیو خبرها

بیانیه پویش جوانان و دانشجویان رشت(جُدر) خیزش مطالبه گری

بیانیه پویش جوانان و دانشجویان رشت(جُدر) خیزش مطالبه گری

9/اسفند/1402

حال سوال اساسی اینست که چگونه میتوان این فرهنگ را ایجاد کرد؟
جوابی که ما در پی یافتن پاسخش بوده، هستیم و خواهیم بود و تک تک اقداماتمان در جهت تمرین مشارکت پویا و ایجاد جامعه ای مطالبه گر و همواره در صحنه می باشد.

یادداشت / وجه تشابه مهندس قهرمانی و دکتر نوبخت

یادداشت / وجه تشابه مهندس قهرمانی و دکتر نوبخت

9/اسفند/1402

مردم این روزها به دلیل تورم موجود در بازار و مشکلات اقتصادی شرایط سختی را سپری می کنند و شاید برای عبور از وضع موجود تنها دلخوشی آنها حضور در انتخابات مجلس برای انتخاب نمايندگان کاربلد و با دانشی است که دلسوز مردم و جامعه باشند.