|آرشیو خبرها

تضمین اشتغال برای دانشجویان جامع علمی کاربردی فراهم شد

تضمین اشتغال برای دانشجویان جامع علمی کاربردی فراهم شد

11/شهریور/1402

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گیلان با اعلام این خبر که تضمین اشتغال برای دانشجویان علمی کابردی در سال تحصیلی جدید فراهم شده است ، افزود : در پذیرش جدید برای دانشجو یان تضمین اشتغال خواهیم داشت که دانشجو در طول تحصیل می‌تواند در همان رشته مشغول به کار شود و یا اینکه  بر اساس مصاحبه ای که صورت می‌گیرد سه برابر ظرفیت پذیرش صورت می گیرد.