به گزارش خط قرمز؛ ،اولین مدیر کل بانوی تاریخ ورزش ایران از دکتر صالحی امیری برای بازدید از کمپ ورزشی وتفریحی در رستم آباد گیلان دعوت کرد تا ،در سفرخود به گیلان از زیرساخت ها و پتانسیل های ورزشی گیلان بازدید کنند.

دکتر صالحی امیری ضمن تقدیر از شجاعت دکتر سلطانی فر وزیر و مصظفی سالاری استاندار گیلان در سپردن وظیفه خطیر ومسئولیت ورزش به یک بانوی متخصص گفت : با مساعدت استاندار گیلان می توانیم یک کمپ و اردوگاه ورزشی برای تمرینات واماده سازی تیم های ملی در سواحل خزر احداث شود.

دکتر صالحی امیری همچنین با پیشنهاد بخشی برای احداث کلینیک درمانی ویژه جامعه ورزش بنام “کلینیک المپیک” موافقت واعلام کردند که دراین خصوص به دکتر نوروزی رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک مأموریت یک سفر به گیلان جهت بررسی ها را خواهیم داد.