وی افزود : با توجه به کارکرد بسیار خوب برخی ورزشکاران گیلانی و کسب امتیازات لازم در رقابتهای بین المللی ، احتمال کسب سهمیه دور از انتظار نخواهد بود .

مدیر کل ورزش و جوانان استان گیلان توجه به ابعاد شخصیتی ورزشکاران نخبه را حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد : برای موفقیت ورزشکاران اعزامی بصورت ویژه هرگونه خدماتی که لازم باشد تدارک خواهیم دید.

بخشی دورنمای ورزش استان را خوب ارزیابی کرد و گفت : با کسب سهیمه المپیک شور و هیجانی وصف ناپذیر در بین اقشار مختلف جامعه و بخصوص نسل نوپای آن ایجاد شده و این امر به انگیزش آنان برای پرداختن به ورزش کمک خواهد کرد.