کد خبر: 6946
تاریخ انتشار: 20/آذر/1397 - ساعت : ۱۳:۲۱

برگزاری اولین نشست هماهنگی تعاونیهای توسعه وعمران شهرستانها باحضورمعاونین فرمانداری ها

برگزاری اولین نشست هماهنگی تعاونیهای توسعه وعمران شهرستانها باحضورمعاونین فرمانداری ها

به گزارش روابط خط قرمز : روز یکشنبه مورخ97/9/18 به منظورهم اندیشی تشکیل وتقویت تعاونیهای توسعه وعمران شهرستانهاجلسه ای باحضور: معاونین فرمانداری ها ،نمایندگان هیات موسس ،مدیران عامل تعاونیهای توسعه وعمران وروسای ادارات شهرستانهای تابعه و فرزام صفت مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی استانداری درسالن جلسات استانداری برگزار شد.

علیزاده ضمن برشمردن شرایط، مزایا وویژگی های تعاونیهای توسعه وعمران شهرستان ، درخصوص ظرفیت های موجوددرشهرستان ها و امکان بکارگیری این ظرفیتها درقالب تعاونی توسعه وعمران وامکان واگذاری برخی پروژه ها وطرحهابه این تعاونی توضیحاتی دادند واز ادارات شهرستان هاومعاونین فرمانداری هاوهیات موسس تعاونیها درخواست کردند تشکیل تعاونی راباجدیت هرچه بیشتر پیگیری نمایند.همچنین ازفرمانداری واداره شهرستان صومعه سرا به دلیل برنامه ریزی وتلاش جدی جهت عضوگیری به طورویژه تشکرنمودند.

درادامه این نشست تحویلداری مدیرتعاون اداره کل نیزدرخصوص فرهنگ سازی واستفاده ازتجربیات شهرستانهای موفق توضیحاتی دادند.

به گزارش خط قرمز پورفخریان نماینده هیات موسس تعاونی توسعه وعمران رشت ازتجربه موفق عضوگیری وتشکیل تعاونی در شهرستان رشت توضیحاتی دادند.همچنین وقاصی مدیرعامل تعاونی توسعه وعمران شهرستان تالش درخصوص اقدامات انجام شده گزارشی به حاضرین دادند.

درادامه این جلسه ،تعدادی ازمعاونین فرمانداری ها وروسای ادارات شهرستان ها نقطه نظرات،سوالات وپیشنهادات خود رادرخصوص تعاونی توسعه وعمران مطرح نمودند.درپایان فرزام صفت مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی استانداری از فرمانداری ها خواست تابه صورت جدی تر درخصوص تشکیل تعاونی توسعه وعمران شهرستانها تلاش نمایند.وی ضمن اعلام نقدینگی های فراوان درجامعه،تعاونی های توسعه وعمران را ظرفیت وساختارمناسبی جهت استفاده ازنقدینگی های سرگردان درجهت تولیدواشتغال دانستند.درضمن مقررشداین جلسات درآینده تداوم داشته باشد.شایان ذکراست دراین جلسه روسای ادارات ستادی حوزه تعاون اداره کل وکارشناسان تعاون ذیربط نیزحضورداشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *