کد خبر: 6766
تاریخ انتشار: 18/آذر/1397 - ساعت : ۱۴:۴۴

بازدیدمدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی گیلان ازشهرستان املش

بازدیدمدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی گیلان ازشهرستان املش

به گزارش خط قرمز – عباس علیزاده مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان گیلان روز پنجشنبه مورخ 97/9/15 دراداره تعاون، کارورفاه اجتماعی شهرستان املش باجمعی ازمدیران تعاونی ها دیدارکردند.

دراین دیدارتحویلداری مدیرتعاون استان، سلمان نژادمدیر اشتغال وتوسعه کارآفرینی وهمچنین احمدی مدیر بانک توسعه تعاون استان به عنوان هیات همراه حضورداشتند.داودخانی مسئول اداره املش خلاصه ای ازعملکرداداره را به استماع حاضران درجلسه رساند.

درادامه این دیدار،به پیشنهادمدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی گیلان،مدیران تعاونی های مدعو به بیان مشکلات پیش رواز تعاونی های خودپرداختندکه موردرسیدگی واتخاذتصمیم قرارگرفت.

به گزارش خط قرمز – علیزاده باحضور درفرمانداری شهرستان متبوع ودیداربامحمودی فرمانداراملش درخصوص اهمیت و تسریع درتشکیل تعاونی توسعه وعمران شهرستان بیانات مبسوطی ایرادنمود.محمودی نیزقول مساعدجهت تحقق این امر داد.

شایان ذکراست مشکلات متقاضیان تسهیلات سامانه کاراازدیگرمباحث پیش روبودکه به آن پرداخته شد.

درادامه این سفریک روزه مدیرکل به اتفاق فرماندارو هیئت همراه به منزل حاج احسان ا… لطیفی امام پدربزرگواردوشهید معززجنگ تحمیلی که به تازگی به جمع فرزندان شهیدش پیوسته است رفتندوبا بازماندگان این خانواده شهید بزرگواردیدارکردند.

ضمنابه منظور استفاده بهینه ازظرفیت هاوقابلیت های شهرستان املش و همچنین تشکیل تعاونی های نوع جدیدازجمله توسعه وعمران شهرستان، تامین نیازتولیدکنندگان و طرح روستاتعاون ، تفاهمنامه همکاری بافرمانداری شهرستان امضاشد.

درپایان این سفریک روزه ،علیزاده ازپروژه 240 واحدی تعاونی های مسکن مهر املش بازدید نمودو ازنزدیک شاهدپیشرفت فیزیکی 104 واحدباقیمانده در آستانه ی واگذاری قرارگرفتند. خط قرمز خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *